Kako delujejo solarni paneli in iz česa so izdelani

Ste vedeli, da je sončna energija najbolj razširjen vir energije na Zemlji? Z zajemom takšne energije ter pretvorbo v električno energijo za naš dom ali pa podjetje je sončna energija zagotovo ključna rešitev za boj proti podnebni krizi in ne nazadnje tudi za precejšnje zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv.

Pri tem pa igrajo ključno vlogo solarni paneli oziroma sistemi. In kako takšne naprave sploh delujejo? Ko fotoni udarijo v celico sonca, je iz atoma izbit elektron. Kadar so prevodniki pritrjeni na pozitivo ter na negativno stran celice, tedaj se lahko tvori električni tokokrog. In ko elektroni tečejo skozi takšne vrste kroga, se tvori elektrika.

Sončne panele sestavljajo številne celice sonca

Znano je, da so solarni paneli sestavljeni iz številnih sončnih celic. Te pa so narejene iz silicija, tako kot polprevodniki. Ti so sestavljeni iz negativne ter pozitivne plasti. To lahko skupaj tvori električno polje, ravno tako kot se to dogaja v bateriji.

Kako torej solarni paneli proizvajajo elektriko? Tovrstni paneli torej proizvajajo enosmerno električno energijo. Z njo lahko elektroni tečejo v eno smer okoli vezja. Takšen primer na primer dokazuje baterija, ki napaja žarnico. Elektroni se z negativne strani akumulatorja premikajo skozi žarnico ter se vračajo na pozitivno stran naprave.

Kako torej deluje domača sončna elektrarna

Najprej mora svetloba sonca zadeti solarni panel, ki je praviloma nameščen na strehi. Nato solarni paneli pretvarjajo energijo v enosmerni tok, ki teče v pretvornik. Slednji pretvori električno energijo iz enosmernega toka v izmeničnega. Ta se lahko nato uporablja za napajanje doma.

Kaj pa se na primer lahko zgodi v primeru, če niste bili doma in niste uporabljali elektrike, ki so jo proizvajalci solarni paneli, in to prav vsak dan, ko je sijalo sonce? Kljub temu boste še vedno imeli precej koristi od solarnega sistema.